Hero Image
Hrvatska
B2B turizam

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (JP EU-1/2022) koji je dostupan na https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=178

Registracija
Zatvorena od 31. srpnja 2022
Lokacija ONLINE - BESPLATNO
Organizatori